Twee studies om de dienstverlening aan ouderen en personen met een handicap te verbeteren

Het dagelijkse leven verbeteren van ouderen en personen met een handicap is een van de belangrijkste doelstellingen van Iriscare. Er zijn twee grote projecten van start gegaan in 2021: een programmeringsstudie voor de ouderensector en de oprichting van een kadaster voor de sector van personen met een handicap in Brussel.

De zesde staatshervorming heeft voor belangrijke veranderingen gezorgd in het beleid rond zorg- en hulpverlening aan ouderen en personen met een handicap. De bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende instanties, wat tot ingewikkelde situaties kan leiden. Om het dagelijkse leven van burgers en professionals in de sector te vereenvoudigen en het dienstenaanbod te verbeteren, lanceerde Iriscare in 2021 twee grote projecten.

Programmeringsstudie voor de ouderensector

Begin 2021 ging een studie van start om de bestaande diensten voor ouderen in kaart te brengen, vooral op het gebied van huisvesting. Dat omvat plaatsen in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, maar ook in centra voor dagopvang en serviceresidenties. Er is ook een onderdeel opgenomen om na te gaan hoe het gesteld is met thuishulp en de bestaande alternatieven en het aantal beschikbare plaatsen te analyseren.

Die studie heeft twee doelen. Enerzijds schetst ze een algemeen beeld van wat er in Brussel bestaat. Anderzijds vormt ze de basis voor een denkoefening over de behoeften van die sector. Daarna zullen verschillende scenario’s worden uitgewerkt om het maximumaantal bedden te proberen bepalen die geopend moeten worden in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, afhankelijk van hoe het aanbod aan alternatieven en thuishulp evolueert.

Waarom? Het Verenigd College kan een maximumaantal bedden bepalen die gefinancierd kunnen worden. Het kan ook een programmering vaststellen, ofwel een lijst van criteria op basis waarvan het kan beslissen welk project financiering krijgt voor bedden.

Momenteel is er een moratorium. Dat betekent dat er geen nieuwe bedden geopend kunnen worden. De studie zal toelaten de programmering mee te laten evolueren met het aantal bedden die geopend moeten worden en de financiële gevolgen ervan. Het algemene idee is om de huidige programmering en het huisvestingaanbod af te stemmen op de behoeften op het terrein.

Kadaster voor de sector van personen met een handicap

De sector van personen met een handicap staat ook niet stil. In samenwerking met de Franse Gemeenschapscommissie is in september 2021 begonnen met de opstelling van een kadaster. Het doel? Enerzijds een kadaster opstellen van de diensten die in Brussel beschikbaar zijn voor personen met een handicap, en anderzijds een evaluatie maken van de behoeften inzake de bestaande diensten voor personen met een handicap in Brussel, met het oog op de planning en de verbetering van het aanbod voor de toekomst. Dit zou de oprichting kunnen inhouden van een uniek loket waar iemand alle bestaande informatie over een handicap kan vinden zonder contact op te nemen met verschillende personen.

Die projecten worden in 2022 voortgezet. Het eindverslag van de programmeringsstudie voor de ouderensector wordt verwacht in het eerste kwartaal. De resultaten van de studie zullen dan bekend zijn en toelaten het beste toekomstscenario te bepalen en te kiezen.
De studie over het kadaster voor de sector van personen met een handicap neemt een jaar in beslag en duurt dus ook voort in 2022.

Iriscare maakt er een erezaak van om een ambitieus en gecoördineerd beleid te voeren waarin de burger centraal staat en dat regelmatig aangepast wordt om een zo goed antwoord te bieden op de behoeften van zowel professionals als ouderen en personen met een handicap in Brussel.