De psychiatrische verzorgingstehuizen zeggen vaarwel tegen factuurpapier

In 2022 zullen de Brusselse psychiatrische verzorgingstehuizen omschakelen naar een maandelijkse elektronische facturatie. De eerste belangrijke stap naar deze administratieve vereenvoudiging is de omschakeling in 2021 naar een driemaandelijkse elektronische facturatie. In Brussel betekende 2021 het einde van papieren facturen in psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s). Het gaat hier om een belangrijk werk dat Iriscare heeft opgezet….

Projectoproep voor de oprichting van sociale serviceresidenties

Iriscare lanceerde in 2021 een projectoproep om sociale serviceresidenties op te richten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om meer verscheidenheid te brengen in de structuren voor ouderen in Brussel, lanceerde Iriscare een projectoproep voor de oprichting van sociale serviceresidenties. Voor die projectoproep is 770.000 euro uitgetrokken. Dat geld wordt verdeeld over de overheidssector (385.000 euro)…

Rusthuizen in Brussel zitten niet stil

Taalcursussen Nederlands, de normen hervormen of de ordonnantie wijzigen: in Brussel werden talrijke projecten uitgevoerd om de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zo goed mogelijk te ondersteunen. Om onze instellingen beter te ondersteunen en het dagelijkse leven van hun personeel en bewoners te verbeteren, zijn in 2021 verschillende projecten van start gegaan. Taalcursussen Nederlands voor…

Het departement Beleid zorginstellingen voltooit zijn gedaantewisseling

In 2021 werd de reorganisatie van het departement Beleid zorginstellingen en zijn diensten voltooid. Het hoofddoel van die reorganisatie is onze instellingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het departement Beleid zorginstellingen onderging een ware gedaantewisseling, die voltooid werd in de loop van 2021. Het departement heeft zijn organisatie helemaal herzien. De drie oorspronkelijke diensten werden…

Iriscare hervat zijn bezoeken aan instellingen

Om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid op het terrein van zijn instellingen te staan, ontmoet Iriscare regelmatig de teams die er werken. Deze bezoeken werden door de gezondheidscrisis op een lager pitje gezet maar eind 2021 geleidelijk hervat. Rusthuizen, dagcentra voor personen met een handicap, revalidatiecentra, enz. Iriscare erkent of subsidieert veel soorten instellingen….

COVID: een jaar van vaccinatie en bewustmaking

De gezondheidscrisis woedde nog volop in 2021. Voor Iriscare bracht die nieuwe opdrachten met zich mee, zoals de start van de vaccinatie in instellingen en de bewustmaking van het personeel. In de loop van dat jaar werden nog andere maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. De…

Iriscare trekt eropuit

Sinds september 2019 doet Iriscare nog meer inspanningen om voeling te hebben met het terrein. De directie van Iriscare bezoekt elke maand een instelling.