2021, een jaar vol mooie projecten

Net zoals 2020 was 2021 een zeer druk jaar voor Iriscare. Hoewel de gezondheidscrisis nog op de achtergrond speelde, brachten onze verschillende departementen en diensten vele projecten tot een goed einde. 2021 stond vooral in het teken van de reorganisatie van het departement Beleid Zorginstellingen, de eerste stappen in de hervorming van de rusthuisnormen, de…

Rusthuizen in Brussel zitten niet stil

Taalcursussen Nederlands, de normen hervormen of de ordonnantie wijzigen: in Brussel werden talrijke projecten uitgevoerd om de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zo goed mogelijk te ondersteunen. Om onze instellingen beter te ondersteunen en het dagelijkse leven van hun personeel en bewoners te verbeteren, zijn in 2021 verschillende projecten van start gegaan. Taalcursussen Nederlands voor…

Famiris betaalde bijna 340 miljoen euro aan Brusselse gezinnen

Het Brusselse openbare kinderbijslagfonds kan tevreden terugblikken op 2021. Ondanks de gezondheidscrisis bleven de loketten open en ontvingen onze Brusselse gezinnen bijna 340 miljoen euro kinderbijslag. Het Brusselse openbare kinderbijslagfonds kreeg in 2021 te maken met vele uitdagingen. De teams van Famiris staken de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat onze gezinnen,…

Een nieuwe toepassing voor mobiliteitshulpmiddelen

Er kwam een nieuwe toepassing voor mobiliteitshulpmiddelen begin 2021. Die toepassing dient om lijsten te maken van de mobiliteitshulpmiddelen die Iriscare erkent, zodat bandagistenen regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (R-MOB’s)ze kunnen gebruiken. De bevoegdheden in verband met de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen, rollators…) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn door de zesde staatshervorming sinds januari…

Iriscare stelt duurzaamheid centraal bij zijn overheidsopdrachten

Als overheidsinstelling sluit Iriscare heel wat overheidsopdrachten af, zoals voor beschermingsmiddelen in het kader van de gezondheidscrisis, maar ook voor opleidingen, bouwwerken of voor andere consultancy- of servicecontracten. Iriscare leeft bij elke overheidsopdracht nauwgezet de wetgeving over overheidsopdrachten na. Die wetgeving omvat de ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de opname van milieugebonden en…