2022: Iriscare keert terug naar zijn kernopdrachten

Na twee zware coronajaren komt de gezondheidssector in 2022 terug in kalmer vaarwater. Dit is een kans voor Iriscare om zich opnieuw te richten op zijn kernopdrachten, in lijn met zijn waarden: kwaliteit, loyaliteit, integriteit en klantgerichtheid. We konden rekenen op al onze departementen en diensten om onze doelstellingen te bereiken. Zo werden talrijke projecten…

Begroting 2022: evenwicht en belangrijkste projecten

Iriscare sloot 2022 af met een uitgavenplaatje van 1.532.049.324,87 euro en 1.533.072.178,75 euro aan inkomsten. Ondertussen werden ook verschillende projecten ondersteund door de dienst Budget, Financiering en Monitoring. Iriscare sloot 2022 af met een saldo van 1.022.853,88 euro. 1.532.049.324,87 euro aan uitgaven Het totaal van de uitgaven voor 2022 bedraagt 1.532.049.324,87 euro. Dit bedrag omvat…

Oekraïense vluchtelingen: een Brussels antwoord

Naar aanleiding van de toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Brussel, droeg Iriscare actief bij aan hun opvang door deel te nemen aan werkgroepen voor gezondheid, sociale bescherming en communicatie. Rusland viel Oekraïne binnen in februari 2022. Het conflict groeide en verhardde en vele mensen sloegen op de vlucht voor de oorlog. Er werd een strategie…

Een jaar voorbereiding op de overname van de inspecties in onze instellingen

Sinds 1 januari 2023 voert een nieuw team onder leiding van Iriscare inspecties uit bij zijn instellingen. Daarom is Iriscare in 2022 al begonnen met de voorbereiding van de bevoegdheidsovername. Voor Iriscare stond 2023 in het teken van de overname van een specifieke bevoegdheid: de organisatie van inspecties van de Brusselse hulp- en zorginstellingen die…

Famiris betaalde 398 miljoen euro aan kinderbijslag uit in 2022

In 2022 betaalde het Brusselse openbare kinderbijslagfonds niet alleen kinderbijslag uit aan Brusselse gezinnen, maar ook aan Oekraïense gezinnen die de oorlog ontvluchtten. In totaal betaalde Famiris 398 miljoen euro aan kinderbijslag uit. In 2022 slaagde Famiris in zijn opdracht om de gezinnen te ondersteunen die op het fonds vertrouwen. 398 miljoen euro voor 118.099…

Iriscare, een instelling die toegankelijk is voor iedereen!

Als instelling van openbaar nut heeft Iriscare dagelijks aandacht voor mobiliteitskwesties. Concreet bevordert Iriscare duurzame mobiliteit en zorgt de instelling ervoor dat haar diensten voor iedereen toegankelijk zijn. De Stad Brussel voerde in de zomer van 2022, op vraag van Iriscare, aanpassingswerkzaamheden uit aan het trottoir in de Trierstraat, tegenover het gebouw van de instelling….

Nomiris: een nieuwe toepassing voor de medische en paramedische nomenclatuur

Toen de (pseudo)codes voor medische en paramedische diensten in 2022 werden overgeheveld van het federale naar het gewestelijke niveau, was dat voor Iriscare de aanleiding om een nieuwe toepassing voor gezondheidswerkers op poten te zetten: Nomiris. Die moet het makkelijker maken de nomenclatuur van de verstrekkingen van de sector te beheren. Sinds 1 januari 2022…

Rusthuizen: netwerken van hoofdverpleegkundigen en coördinerend en raadgevend artsen

In 2022 startte Iriscare twee netwerken op: het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) en het hoofdverpleegkundigennetwerk van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Het doel van beide netwerken is hetzelfde: regelmatig contact onderhouden met het werkveld. De pandemie maakte duidelijk hoe cruciaal de ondersteuning van en samenwerking met de sector van de rusthuizen…